Avgifter 2023  
   
Årskort  
Vuxen                                                                         1 700 kr/ person
Äkta makar eller Sambo 2 900 kr/ par
Ungdom:(född 2006 eller senare)  900 kr/ person

Årskort kan inbetalas på Bankgiro 5268-7431 med Nansta golf som mottagare. Årskort kan även betalas med Swish till 123-630 32 75.
Ange personnummer på den person betalningen avser. 
Inbetalt årskort återbetalas ej 
 
Greenfee

Vuxen
 
Runda: Du spelar max 9 hål samma dag.      140 kr                 
Dagkort: Du spelar mer än nio hål samma dag.              200 kr

Ungdom tom 17 år
 
Runda: Du spelar max 9 hål samma dag. 80 kr               
Dagkort: Du spelar mer än nio hål samma dag. 120 kr

Hyra golfbil
 
9 hål                          150 kr
18 hål 250 kr
        
För att få köra golfbil på golfanläggningen krävs B körkort eller förarbevis för terrängfordon från Transportstyrelsen (16 år).

Greenfee är densamma oavsett det är vardag eller helgdag!

Greenfee skall alltid betalas innan spel påbörjas.