Avgifter 2019  
   
Årskort  

Vuxen
Äkta makar eller Sambo
 1400 kr/ person
 2400 kr/ par
Ungdom:(född 2001 eller senare)     800 kr/ person


Årskort kan inbetalas på Bankgiro 763-9834 med Nansta golf som mottagare. Om inbetalningen avser någon annan än inbetalaren så måste det anges.  
 
 
Greenfee  
Vuxen  

Runda: Du spelar max 9 hål samma dag. 120 kr
Dagkort: Du spelar mer än nio hål samma dag. 180 krUngdom tom 17 år  

Runda:    70 kr
Dagkort:  100 kr
 

Greenfee är densamma oavsett det är vardag eller helgdag !

  
Greenfee skall alltid betalas innan spel påbörjas.